Sint-Vincentius

IN TIJDEN VAN CORONA

Sint-Vincentius laat de kwetsbaren niet in de steek, ook niet door Corona

Vanaf het begin, beseften we dat er dit geen normale gebeurtenis was, en dat we hiermee niet moeten mee spelen. Het is nu niet de tijd om ons hoofd in het zand te steken alsof niets aan de hand is, of om de held te beginnen spelen. Vele van onze vrijwilligers zijn in de risicogroep en we hebben de plicht om hen te beschermen, maar langs de andere kant hebben we ook de verantwoordelijkheid voor de kwetsbaren die op ons rekenen voor een voedselpakket. Zonder aarzelen zijn we begonnen om creatief na te denken hoe we dit kunnen optimaal realiseren. Dankzij de steun van het sociaal huis, en de vrijwilligers van Oostende voor Anker, die aan ons spontaan hulp hebben aangeboden, zijn we in staat om iedereen helpen.

Onze vrijwilligers maken de voedselpakketten reeds in dozen klaar, dit uiteraard in alle voorzichtigheid en met bescherming. Vervolgens als deze pakketten klaar zijn, vervoeren de vrijwilligers van Oostende voor Anker, deze pakketten naar de voordeur van onze cliënten. Nadat het pakket voor de deur staat wordt er aangebeld, en gaan deze vrijwilligers op een veilige afstand staan.

Voor ons als Sint-Vincentius, die altijd al de kant van de meest kwetsbaren heeft gekozen in onze maatschappij, belangrijk dat we niemand in de kou laten staan. In gewone tijden, maar vooral ook niet in tijden zoals vandaag. Het is hartverwarmend om de zovele acties en inzet te mogen zien en te horen. Zo is de hulp van Oostende voor Anker enorm welkom, de hulp van de Stedelijke diensten en het Sociaal Huis, maar ook de mondmaskers die onze vrijwilligers krijgen van Daikin voor hen zelf en anderen te kunnen beschermen.

Alleen al om deze reden zal ikzelf hopelijk met jullie allen vanavond om 20 uur ook eens applaudisseren voor de mensen die voedselhulp geven, en iedereen die hen helpt om dit mogelijk te maken.

 

Mondmaskers:

Solidariteit is troef! Ja dat kunnen we wel zeggen, en dit op allerlei verschillende manieren. Zo zet Sint-Vincentius zich ondanks het corona virus zich hard in om toch de meest kwetsbaren te blijven helpen. Dat dit niet evident is zien vele mensen, tot zelfs in Brugge. Daar is de winkel Puype naaimachines aan de slag gegaan om mondmaskers te maken, zodat onze vrijwilligers op een veilige manier kunnen werken.

 

 

Sint-Vincentius Oostende

Wie zijn wij ?

De plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging kende zijn ontstaan rondom het jaar 1930.
Deze genootschap heeft tot doel hulp te verstrekken aan minderbedeelden waar een menswaardig bestaan in de onmogelijkheid komt te staan

Ook vandaag zijn armoede en ontbering helaas een schrijnende realiteit.
In België leeft 15% van de bevolking onder de armoede grens.

Dank zij de steun van de West-Vlaamse Voedselbank maar ook dank zij het aanbod van voedsel uit de Europese Unie via de federale dienst Maatschappelijke integratie is de vereniging in staat om op geregelde tijdstippen voedselpakketten aan te bieden.

Waar zijn wij gehuisvest ?

Het opslaan en bewaren van voeding moet niet alleen voldoen aan strenge eisen
op het vlak van voedselveiligheid maar ook heel wat ruimte is onontbeerlijk.
Recent werden de lokale verdeelplaatsen van de Sint-Jansparochie, de Heilig-Hartparochie en Kana (Stene – Conderdam – Zandoorde) samengebracht op een nieuwe locatie : de zaal Pax, gelegen op de Heilig Hartparochie

Ook Sint-Vincentius Bredene bevoorraad zich van hieruit.

Momenteel worden er in Oostende 206 gezinnen (130 volwassenen en 76 kinderen) maandelijks geholpen.
Ze worden ons doorverwezen door het Sociaal Huis, het CAW, Straathoekwerk, mutualiteiten (CM, Bond Moyson)
en andere officiële diensten
Naast de voedselbedeling is er ook ruimte voor een gezellige babbel bij een tas koffie.

 

Contact

Petrus en Paulus

Contact: Verbeke Mickael,
Gentstraat 3, 8400 Oostende
GSM: 0471/046 509
Geeft voedselpakketten telkens de 2de woensdag van de maand in de Pax
Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.

Sint-Jozef

Contact: Vandenhende Freja,
Gentstraat 3, 8400 Oostende,
tel: 059/ 70 45 14
Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.
Geeft een bon voor Poverello (woensdag tussen 09.30 uur en 12 uur)

Heilig Hart

Contact: Maes Frank,
Schilderstraat 5, 8400 Oostende,
tel: 0495 57 57 70
Geeft voedselpakketten telkens de 2de vrijdag van de maand in de Pax

Sint-Jan

Contact: Vandenabeele Magda,
Schilderstraat 5, 8400 Oostende
Geeft voedselpakketten telkens de 2de woensdag van de maand in de Pax.
Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.

Sint Vincentius is een vereniging die zich ten dienste stelt voor mensen die het moeilijk hebben op materieel, financieel en of sociaal vlak. We staan deze mensen bij met voedselpakketten, een luisterend oor, ook met daadwerkelijke begeleiding. Indien mogelijk trachten we ze terug met de reguliere hulpverlening  in contact te brengen. We zijn ook bereid om met deze mensen mee op pad te gaan naar diensten en hen daarin bij te staan.

Ooit was er een man die in een diepe put was gevallen en geraakte er niet meer uit, een dokter passeerde en de man vroeg om hulp aan de dokter. De dokter schreef vlug iets voor en gooide het in de put. Een hulpverlener passeerde, en schreef als antwoord op de vraag vlug een afspraak en gooide het in de put. Totdat een vincentiaan passeerde, en toen hij de vraag hoorde sprong hij in de put. De man was zeer verbaasd en vroeg of hij soms gek was. De Vincentiaan antwoordde,  nee maar ik ken deze put, en ik ken ook de weg eruit.

Sint Vincentius kan in totaal meer dan 250 mensen maandelijks helpen dankzij de steun van de Pastorale Eenheid Sint-Pieter, Kana en Bredene,
alsook met de steun van Sint-Vincentius West-Vlaanderen, Voedselbank West-Vlaanderen en projectsteun van Cera.