Sint-Vincentius

Wie zijn wij ?

De plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging kende zijn ontstaan rondom het jaar 1930.
Deze genootschap heeft tot doel hulp te verstrekken aan minderbedeelden waar een menswaardig bestaan in de onmogelijkheid komt te staan

Ook vandaag zijn armoede en ontbering helaas een schrijnende realiteit.
In België leeft 15% van de bevolking onder de armoede grens.

Dank zij de steun van de West-Vlaamse Voedselbank maar ook dank zij het aanbod van voedsel uit de Europese Unie via de federale dienst Maatschappelijke integratie is de vereniging in staat om op geregelde tijdstippen voedselpakketten aan te bieden.

Waar zijn wij gehuisvest ?

Het opslaan en bewaren van voeding moet niet alleen voldoen aan strenge eisen
op het vlak van voedselveiligheid maar ook heel wat ruimte is onontbeerlijk.
Recent werden de lokale verdeelplaatsen van de Sint-Jansparochie, de Heilig-Hartparochie en Kana (Stene – Conderdam – Zandoorde) samengebracht op een nieuwe locatie : de zaal Pax, gelegen op de Heilig Hartparochie

Ook Sint-Vincentius Bredene bevoorraad zich van hieruit.

Momenteel worden er in Oostende 206 gezinnen (130 volwassenen en 76 kinderen) maandelijks geholpen.
Ze worden ons doorverwezen door het Sociaal Huis, het CAW, Straathoekwerk, mutualiteiten (CM, Bond Moyson)
en andere officiële diensten
Naast de voedselbedeling is er ook ruimte voor een gezellige babbel bij een tas koffie.

 

Contact

Petrus en Paulus

Contact: Schockaert Diana,
Schildersstraat 5, 8400 Oostende
GSM: 0477/ 27 82 08
Geeft voedselpakketten telkens de 2de woensdag van de maand in de Pax
Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.

Sint-Jozef

Contact: Vandenhende Freja,
Gentstraat 3, 8400 Oostende,
tel: 059/ 70 45 14
Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.
Geeft een bon voor Poverello (woensdag tussen 09.30 uur en 12 uur)

Heilig Hart

Contact: Maes Frank,
Schilderstraat 5, 8400 Oostende,
tel: 0495 57 57 70
Geeft voedselpakketten telkens de 2de vrijdag van de maand in de Pax

Sint-Jan

Contact: Vandenabeele Magda,
Schilderstraat 5, 8400 Oostende
Geeft voedselpakketten telkens de 2de woensdag van de maand in de Pax.
Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.

Sint Vincentius is een vereniging die zich ten dienste stelt voor mensen die het moeilijk hebben op materieel, financieel en of sociaal vlak. We staan deze mensen bij met voedselpakketten, een luisterend oor, ook met daadwerkelijke begeleiding. Indien mogelijk trachten we ze terug met de reguliere hulpverlening  in contact te brengen. We zijn ook bereid om met deze mensen mee op pad te gaan naar diensten en hen daarin bij te staan.

Ooit was er een man die in een diepe put was gevallen en geraakte er niet meer uit, een dokter passeerde en de man vroeg om hulp aan de dokter. De dokter schreef vlug iets voor en gooide het in de put. Een hulpverlener passeerde, en schreef als antwoord op de vraag vlug een afspraak en gooide het in de put. Totdat een vincentiaan passeerde, en toen hij de vraag hoorde sprong hij in de put. De man was zeer verbaasd en vroeg of hij soms gek was. De Vincentiaan antwoordde,  nee maar ik ken deze put, en ik ken ook de weg eruit.

Sint Vincentius kan in totaal meer dan 250 mensen maandelijks helpen dankzij de steun van de Pastorale Eenheid Sint-Pieter, Kana en Bredene,
alsook met de steun van Sint-Vincentius West-Vlaanderen, Voedselbank West-Vlaanderen en projectsteun van Cera.