Catechese

 

Op weg naar het vormsel

de kinderen worden via de scholen (6de leerjaar) uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding.

Voor Sint-Petrus en Paulus, Heilig Hart en Sint Jozef

Zijn een aantal bijeenkomsten in kleine groep onder leiding van

priester Charles Lommens, de eerste bijeenkomst gaat door op woensdag 10 januari van 16.15 tot 17.15

Naast deze bijeenkomsten worden nog een aantal activiteiten met de hele groep georganiseerd.

Kiezen voor het vormsel vraagt inderdaad een engagement, je maakt een keuze die je verdere leven zal kleuren .

Wil je meer info? Neem dan contact op met mevrouw Trees Arnout op 0477 65 20 29

 

Het vormsel voor de kinderen van Sint-Petrus en Paulus, Sint-Jozef en Heilig Hart gaat door

Zondag 5  mei 2024

Charles Lommens

Gentstraat 3, 8400 Oostende

Hilde Desloovere
Dekenijstraat 10, 8400 Oostende
059.70.17.19 – 0494.19.23.40 dekenijoostende@hotmail.be

Trees Arnout
Heilig Hartplein, 4
8400 Oostende
059.51.38.76 - 0477.65.20.29 trees.arnout@telenet.be

 

De kinderen van de kerk Sint-Jan komen ook op regelmatige tijdstippen bijeen en voor meer info kan je 

contact opnemen met mevrouw Ann Van Geyt op 059 51 12 50

het vormsel gaat in Sint-Jan door op

* Zondag 5 mei 2024
Vormselviering in de kerk Sint-Jan Baptist

verantwoordelijke : Ann Van Geyt, Stuiverstraat 274,
Tel: 059/511250 Mobiel: 0498/489749
ann.vangeyt@skynet.be
Andere catechisten zijn :
Karel : kamamiva@gmail.com 051/503101
Belinda : belindageselle@hotmail.com 0486/611218
Freja : freja@tilleman-kips.be 059/433619 0494/158719
Sabina : hungwepolet@telenet.be 0479/854892
Karline : karline_laleman@hotmail.com 0478/305604

Samen groeien in geloof

 

Gevormd worden: praktisch

Het vormsel wordt op twee plaatsen georganiseerd binnen de pastorale eenheid:
In de kerk Sint-Jan Baptist en om beurt in de kerken Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus.
De voorbereiding begint met een uitnodiging meegegeven op school, na het invullen en bezorgen van deze op uw parochie volgt een persoonlijk gesprek. Aan de kandidaat-vormelingen en hun ouders wordt een engagement gevraagd. Jezus volgen is een uitdaging en een opdracht waar zowel de jongere als de ouders moeten achter staan.
De voorbereiding loopt van december tot aan het vormsel zelf in mei
En bestaat uit:

  • Een aantal eucharistievieringen waar de vormelingen op verwacht worden.
  • Een aantal gemeenschappelijke catechesemomenten waarin de verschillende groepen in onze kerkgemeenschap voorgesteld worden.
  • Catechesemomenten in kleine groepjes.
  • Een uitstap.

Wanneer je dus in het zesde leerjaar zit en je wil gevormd worden hou dan de vormsel folder die je in oktober op school krijgt goed in de gaten en schrijf je in in je parochie.
Geen folder ontvangen? Wacht niet te lang en contacteer je parochiesecretariaat.

 

 

 

Catechese voor elk van ons.

"Wij zouden willen dat het voorbereidingsjaar een heel bijzonder jaar wordt voor ieder van ons: een jaar van groei en inzet. Wij wensen dat het verhaal over Jezus ieder van ons stimuleert om iedere dag opnieuw voor Hem te kiezen.
De ouderavond is voor de kandidaat-vormelingen de gelegenheid bij uitstek voor een eerste kennismaking.

Bij elke bijeenkomst wordt bewust samen het kruisteken gemaakt, een gebaar dat in onze huidige maatschappij een beetje verwaarloosd wordt maar dat een kenmerk is en blijft voor ons, katholieke christenen.
De betekenis van het kruisteken: Na zijn schandelijke dood aan het kruis is Jezus verrezen en heeft Hij ons op die manier hoop gegeven op een leven bij de Vader dat geen einde meer kent. Voor ons christenen is het kruis het symbool van de overwinning van Jezus op de dood. Het kruis heeft al wat ons belette om Jezus te beminnen uit de weg geruimd en heeft zó ruimte gemaakt voor ontmoeting met onze Redder en met onze medemensen in dienende liefde. Het kruisteken is ook een uitnodiging tot de Heilige Drievuldigheid om in ons leven te komen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het Onze Vader wordt ons leid-gebed, het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft geleerd. Dit gebed, waar alles in staat, is bestemd voor alle christenen.
Jezus, die God aanspreekt als papa, brengt ons in relatie met God die wij allen papa zullen noemen. Op die manier worden wij allemaal broers en zusters van Jezus en van elkaar. Wij vormen een grote familie waarvan alle leden door Christus gered werden en waar wij opgeroepen worden om dit te bewijzen door onze inzet en onze verklaringen.Het onze Vader is een mooi gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. De tekst van dit gebed kunnen wij ook in het evangelie terugvinden (Mt 6 9-13). Het is een krachtig gebed waar alles in staat. Als wij in ons leven niet de juiste woorden vinden om God aan te spreken of om Hem onze noden toe te vertrouwen kunnen wij Hem om hulp vragen en aanroepen door het Onze Vader te bidden. Jezus zelf zegt ons: 'Kijk hoe je met eenvoudige woorden  kunt bidden':

Onze Vader,
die in de hemel zijt,uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van  het kwade.
Amen.

Met andere woorden als uitleg:

Papa,
Die altijd bij ons zijt,
Dat ieder mens u prijst,
Dat wij onze naaste altijd met liefde en tederheid benaderen
opdat iedereen gelukkig zou zijn
Dat onze papa en mama werk mogen vinden en behouden
opdat wij het brood dat wij hebben kunnen blijven delen.
Vergeef ons het kwaad dat wij anderen hebben aangedaan,
Wij zullen ons best doen om ook het kwaad te vergeven dat anderen ons hebben aangedaan.
Help ons om op de juiste weg te blijven en om altijd het goede te doen.
Dank u wel.

"Een plechtige communie."
De toediening van het vormsel gebeurt gewoonlijk tijdens de eucharistieviering,
dikwijls 'plechtige communie' genoemd. Zo zijn de drie initiatiesacramenten samen:
doopsel, vormsel en eucharistie.

 

Eerste communie:


De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.
De eerste communie is de eerste keer dat een kind of volwassene de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie. Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die in de eucharistie wekelijks samen komt rond Jezus Christus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.
De gemeenschap met Jezus Christus wordt juist duidelijk in de communie, het breken en het delen van het brood.
Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Christus en elkaar. Door aan de eucharistie deel te nemen proberen christenen solidair te leven als Jezus.

Hoe gebeurt de voorbereiding?

De voorbereiding op de eerste communie is een samenspel tussen gezin, school en parochie. Elk van hen speelt hier een even belangrijke rol, daarom wordt de viering ook door de drie partners samen voorbereid.
De inschrijving gebeurt via de school, gevolgd door een instapviering.
Kinderen die nog niet gedoopt zijn kunnen dit sacrament tijdens de voorbereidingsperiode ontvangen.

Samen groeien in geloof

Gevormd worden: praktisch

Het vormsel wordt op twee plaatsen georganiseerd binnen de pastorale eenheid:
In de kerk Sint-Jan Baptist en om beurt in de kerken Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus.
De voorbereiding begint met een uitnodiging meegegeven op school, na het invullen en bezorgen van deze op uw parochie volgt een persoonlijk gesprek. Aan de kandidaat-vormelingen en hun ouders wordt een engagement gevraagd. Jezus volgen is een uitdaging en een opdracht waar zowel de jongere als de ouders moeten achter staan.
De voorbereiding loopt van december tot aan het vormsel zelf in mei
En bestaat uit:

  • Een aantal eucharistievieringen waar de vormelingen op verwacht worden.
  • Een aantal gemeenschappelijke catechesemomenten waarin de verschillende groepen in onze kerkgemeenschap voorgesteld worden.
  • Catechesemomenten in kleine groepjes.
  • Een uitstap.

Wanneer je dus in het zesde leerjaar zit en je wil gevormd worden hou dan de vormsel folder die je in oktober op school krijgt goed in de gaten en schrijf je in in je parochie.
Geen folder ontvangen? Wacht niet te lang en contacteer je parochiesecretariaat.

*kerk Sint-Jan Baptist

* Zondag 7 mei 2023:
Vormselviering in de kerk Sint-Jan Baptist

verantwoordelijke : Ann Van Geyt, Stuiverstraat 274,
Tel: 059/511250 Mobiel: 0498/489749
ann.vangeyt@skynet.be
Andere catechisten zijn :
Karel : kamamiva@gmail.com 051/503101
Belinda : belindageselle@hotmail.com 0486/611218
Freja : freja@tilleman-kips.be 059/433619 0494/158719
Sabina : hungwepolet@telenet.be 0479/854892
Karline : karline_laleman@hotmail.com 0478/305604

 

*kerken Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus

OOSTENDE CENTRUM
Sint-Petrus en Paulus – Sint-Jozef – Heilig Hart

*Zondag 7 mei 2023:
Vormselviering in de kerk Sint-Petrus en Paulus.

Deken Antoon Wullepit
Dekenijstraat, 10 8400 Oostende
059.70.7.19 antoon.wullepit@telenet.be
Catechisten Petrus en Paulus:
Hilde Desloovere
Dekenijstraat 10, 8400 Oostende
059.70.17.19 – 0494.19.23.40 dekenijoostende@hotmail.be
Catechisten Sint-Jozef:

Catechisten Heilig Hart:
Johannes Mwamba
Gentstraat, 3 8400 Oostende
GSM 0466.33.53.22 johannesrigobert@yahoo.be
Trees Arnout
Heilig Hartplein, 4
8400 Oostende
059.51.38.76 - 0477.65.20.29 trees.arnout@telenet.be

 

Catechese voor elk van ons.

"Wij zouden willen dat het voorbereidingsjaar een heel bijzonder jaar wordt voor ieder van ons: een jaar van groei en inzet. Wij wensen dat het verhaal over Jezus ieder van ons stimuleert om iedere dag opnieuw voor Hem te kiezen.
De ouderavond is voor de kandidaat-vormelingen de gelegenheid bij uitstek voor een eerste kennismaking.

Bij elke bijeenkomst wordt bewust samen het kruisteken gemaakt, een gebaar dat in onze huidige maatschappij een beetje verwaarloosd wordt maar dat een kenmerk is en blijft voor ons, katholieke christenen.
De betekenis van het kruisteken: Na zijn schandelijke dood aan het kruis is Jezus verrezen en heeft Hij ons op die manier hoop gegeven op een leven bij de Vader dat geen einde meer kent. Voor ons christenen is het kruis het symbool van de overwinning van Jezus op de dood. Het kruis heeft al wat ons belette om Jezus te beminnen uit de weg geruimd en heeft zó ruimte gemaakt voor ontmoeting met onze Redder en met onze medemensen in dienende liefde. Het kruisteken is ook een uitnodiging tot de Heilige Drievuldigheid om in ons leven te komen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het Onze Vader wordt ons leid-gebed, het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft geleerd. Dit gebed, waar alles in staat, is bestemd voor alle christenen.
Jezus, die God aanspreekt als papa, brengt ons in relatie met God die wij allen papa zullen noemen. Op die manier worden wij allemaal broers en zusters van Jezus en van elkaar. Wij vormen een grote familie waarvan alle leden door Christus gered werden en waar wij opgeroepen worden om dit te bewijzen door onze inzet en onze verklaringen.Het onze Vader is een mooi gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. De tekst van dit gebed kunnen wij ook in het evangelie terugvinden (Mt 6 9-13). Het is een krachtig gebed waar alles in staat. Als wij in ons leven niet de juiste woorden vinden om God aan te spreken of om Hem onze noden toe te vertrouwen kunnen wij Hem om hulp vragen en aanroepen door het Onze Vader te bidden. Jezus zelf zegt ons: 'Kijk hoe je met eenvoudige woorden  kunt bidden':

Onze Vader,
die in de hemel zijt,uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van  het kwade.
Amen.

Met andere woorden als uitleg:

Papa,
Die altijd bij ons zijt,
Dat ieder mens u prijst,
Dat wij onze naaste altijd met liefde en tederheid benaderen
opdat iedereen gelukkig zou zijn
Dat onze papa en mama werk mogen vinden en behouden
opdat wij het brood dat wij hebben kunnen blijven delen.
Vergeef ons het kwaad dat wij anderen hebben aangedaan,
Wij zullen ons best doen om ook het kwaad te vergeven dat anderen ons hebben aangedaan.
Help ons om op de juiste weg te blijven en om altijd het goede te doen.
Dank u wel.

"Een plechtige communie."
De toediening van het vormsel gebeurt gewoonlijk tijdens de eucharistieviering,
dikwijls 'plechtige communie' genoemd. Zo zijn de drie initiatiesacramenten samen:
doopsel, vormsel en eucharistie.