‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’

is de jaarlijkse campagne van Samen Tegen Armoede.

 

Deze dagen begrijpt iedereen het belang van een knusse, warme en gezellige woning. Een woning met voldoende ruimte voor het aantal mensen dat er woont. Een gezin met kinderen dan geen mogelijkheid heeft om op de koer of in de tuin te kunnen ravotten heeft het met de huidige maatregelen nog moeilijker. 

Daarom dringt de vraag naar gepaste en betaalbare woningen zich nu nog meer op.

 

Met deze campagne brengt Welzijnszorg de woonproblemen bij mensen in een armoedesituatie onder de aandacht.
Waarom wonen?

In voorbereiding van de campagne voerden we vele gesprekken binnen Welzijnsschakelgroepen, campagneprojecten en andere woonorganisaties. De consensus is groot.
Goed wonen is het begin van alles. Zonder dak boven je hoofd en een thuisgevoel kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en gezinsleven,
op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal rechtvaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede.
‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar’ is geen gewone jaarlijkse campagne. Het belang van goed wonen is groot en de problemen zijn nog groter. We werken bijgevolg twee jaar rond hetzelfde
thema. Zo maken we het grote publiek en beleidsmakers duidelijk dat de woonproblematiek verschillende facetten bevat en dat goed wonen van levensbelang is.
Dit jaar zetten we de woonmarkt in de kijker. De onbetaalbaarheid en de slechte kwaliteit van de
woningen zijn daarbij de meest zichtbare problemen. Het gebrek aan sociale woningen verplicht mensen met een laag inkomen een woning te huren op de private markt. Deze woningen zijn
vaak van slechte kwaliteit en altijd te duur. De eigendomsmarkt brengt weinig soelaas voor mensen met een laag inkomen. Ofwel is kopen onmogelijk gezien de hoge prijzen, ofwel verkeren gekochte woningen in zo’n slechte staat dat noodzakelijke renovatiewerken niet haalbaar zijn.
Naast sociale woningen zijn er nochtans verschillende alternatieven om wonen betaalbaar te maken. Helaas zijn ze weinig gekend en worden ze niet gestimuleerd of soms zelfs afgestraft. Deze
campagne focust op het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen.