Rouwzorg

De rouwzorggroep van de pastorale eenheid kent een lange traditie van luisteren, meeleven, nabij zijn en troosten. We herkennen ons in het verhaal van de Emmaüsgangers, die na hun onverwachte ontmoeting met de verrezen Heer naar Jeruzalem terugkeren met de hoopvolle boodschap: Hij leeft.
Deze bevrijdende Paaservaring willen we doortrekken in onze werking, die steunt op drie pijlers:
1) vormingssessies bijwonen en informatie inwinnen over palliatieve zorg, sedatie, euthanasie, enz
2) de samenwerking bevorderen met de verenigingen op de parochie die voor dezelfde doelgroep werken (Samana, Okra).
3) op bezoek gaan bij families die met een sterfgeval geconfronteerd werden.
De vrijdag voor Allerheiligen komen we samen op de begraafplaats in de Stuiverstraat waar we samen met eenieder die dat wil een gebedsmoment houden onder de luifel
.
Soms vinden we zelf de woorden niet om ons verdriet en onze hoop uit te spreken.Op Allerzielen worden in alle kerken van de Pastorale Eenheid de overledenen van het voorbije jaar herdacht. De gedachteniskruisjes uit de kerk kunnen dan door de naaste familie opgehaald worden.

Bijzondere vieringen

voor de overledenen

van het voorbije jaar:

 

kerk Heilig Hart

16u zaterdag 31 oktober 2020

kerk Sint-Petrus en Paulus

17u zondag 1 november 2020

kerk Sint-Jozef

18u maandag 2 november 2020

kerk Sint-Jan

18 u maandag 2 november 2020

Indien u er vanwege de verstrengde corona-maatregelen niet bij kan zijn kan u het kruisje op een later moment ophalen.

Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de kerk waar de uitvaart plaats vond.

Indien gewenst bieden we onze medewerking aan bij het initiatief OCMW-begrafenis van het Sociaal Huis Oostende
(overlijden waarbij er geen nabestaanden zijn).
De Emmaüsgroep 
(contactpersoon – tel. 059/805185)
Marie-Jeanne Claeys
Wie ons wil vervoegen, is hartelijk welkom.