Jakoeboe vzw

 

 

 

Jakoeboe vzw
Contactadres: Dekenijstraat 8 8400 Oostende
tel. 059 51 07 37
Contactpersonen: Voorzitter: Dominique Ballegeer
0494 17 01 95
Vice-voorzitter: Mick Serneels
059 51 07 37
Penningmeester: Liliane Heyman 0475 92 02 66
Secretaris: Wilfried Meulemeester 0496 23 65 20
Jakoeboe is de gewijzigde naam van een vluchteling (later zonder papieren) wiens verhaal een diepe indruk heeft gemaakt op de stichtende leden. Zijn verhaal is schrijnend. Jakoeboe was een christen uit Zuid-Sudan. Hij moest na jaren verblijf in België het land uit. Hij werd niet teruggestuurd naar eigen land gezien de situatie daar. Hij mocht niet naar de buurlanden. Waar moest Jakoeboe wel naartoe? Hij kreeg geen steun meer, had dus geen middelen van bestaan. Hij kon op elk moment opgepakt en opgesloten worden door de politie en rijkswacht. Jakoeboe durfde bijna de deur niet meer uit en is uiteindelijk verdwenen… Jakoeboe staat symbool voor de hoop, de wanhoop, de ontgoocheling, de angst van elke vluchteling!

Wat doet Jakoeboe?

Jakoeboe wil werken aan de integratie van de vluchtelingen in de samenleving en aan sensibilisatie van de Belgische bevolking voor de problemen van vluchtelingen. Wat doet Jakoeboe vzw? * Luisteren en praten met vluchtelingen. * Concrete noden van vluchtelingen oplossen: wekelijkse voedselbedeling, materiële hulp, begeleiding, doorverwijzing, informatie verschaffen… * Integratiebevorderende activiteiten organiseren. * Positieve beeldvorming bevorderen en sensibiliseren rond vluchtelingen via vorming, meewerken aan multiculturele activiteiten. * Taken opnemen die andere diensten door gebrek aan tijd, mankracht en door hun gebondenheid aan openingsuren niet aankunnen. * Acties ondernemen voor meer verdraagzaamheid.

Voor een introductiefilm van Jakoeboe kunt u hier klikken.

Welzijnsschakels, een schakel naar solidariteit. Een Welzijnsschakel wil op de eerste plaats inspelen op de noden die zich lokaal aandienen en op wat de groep vrijwilligers aankan. Sommige groepen starten een huiswerkbegeleiding op, anderen gaan mensen in armoede thuis opzoeken, werken aan een vertrouwensband tussen mensen in armoede en officiële instanties. Veel groepen hechten belang aan het scheppen van ontmoetingskansen voor mensen in armoede. Welzijnsschakel is een sociaal – culturele vereniging. Het sociaal weefsel versterken, vorming aanbieden, bijdragen tot een verhoogde cultuurparticipatie en maatschappelijk engagement en sociale actie organiseren en stimuleren: samen vormen ze de vier functies die het nieuwe decreet op het sociaal – cultureel volwassenenwerk toekent aan de verenigingen. De uiteindelijke bekommernis is immers gelijke kansen en volwaardige participatie voor iedereen.