Indien u uw kindje wenst te laten dopen

aarzel dan niet contact op te nemen met de secretariaten van de kerken

of met priester Johannes of deken Antoon ( 059 70 17 19).

Doopsel

Uw kindje laten dopen is:
Danken voor het nieuwe leven dat je gekregen hebt,
is je kindje laten opnemen in de grote gemeenschap van christenen,
is mogen ervaren dat je niet alleen staat met je verantwoordelijkheid,
is de nieuwe naam laten schrijven in de palm van Gods hand
en daardoor verbonden worden met Hem in een altijd blijvende liefdesrelatie.
Door het doopsel krijgen ouders, peters en meters een nieuwe opdracht en tegelijk worden ze gedragen door de liefde van God en de warmte van hun geloofsgemeenschap. Het sacrament van het doopsel is een moment van initiatie, daarom maken we graag kennis met de ouders, hiervoor neemt u contact op met een priesters van de federatie, dit kan ook via het secretariaat.
Dan volgt een eerste kennismakingsgesprek, bij een tweede ontmoeting kan het doopsel zelf voorbereid worden. Voor wie wil is er de mogelijkheid tot het volgen van een catechesemoment samen met andere jonge ouders. Meer informatie hierover kunt u bekomen bij deken Antoon Wullepit.
Voor vragen kunt kijken op de website: http://www.gezinspastoraal.be/page/doopsel/