Petrus en Paulus

Contactpersoon: Edith Jonckheere, 0472/ 59 53 13
De activiteiten gaan telkens door in zaal “El Mar” in de

Pastoor Pypestraat 3, 8400 Oostende

Sint-Jozef

Contactpersoon: Emmanuella Jonckheere, 059/ 70 60 55
De activiteiten gaan telkens door in “Huize Astrid”,

Gentstraat 6, 8400 Oostende

Heilig Hart

Contactpersoon: Liliane Cattoor, 0486 60 54 79
Er wordt voor de activiteiten aangesloten bij de werking van Sint-Petrus en Paulus

Sint-Jan

Contactpersoon: Luc Logghe, 059/80 69 42

luc.logghe@outlook.be
De activiteiten gaan telkens door in zaal “Nieuwland” in de

Nieuwlandstraat 76, 8400 Oostende

Samana, bekend als Ziekenzorg, helpt chronisch zieke mensen die niet meer kunnen deelnemen aan het sociale leven. Tal van langdurige zieke mensen zijn aangewezen op aangepaste voorzieningen en daarom organiseert Samana een waaier aan activiteiten m.b.t. de verschillende interesses en verwachtingen van langdurig zieke personen. Ook mantelzorgers zijn uiteraard welkom op deze bijeenkomsten.
Ondanks de goede voorzieningen dreigen sommige zorgbehoevende personen die thuis verblijven te vereenzamen en terecht te komen in isolement. Het contact met de buitenwereld herstellen of ondersteunen wordt dan een noodzaak. Samana organiseert daarom huisbezoeken waarbij vrijwilligers een bezoekje brengen aan deze mensen en doen dan een gezellige babbel met hen.
 
 

PROGRAMMA

 

Samana Sint-Petrus en Paulus en Samana Heilig Hart

 

EEN MOOI PROGRAMMA

Niettegenstaande alle onheilspellende berichten in krant en radio, gaat alles zijn dagelijkse gangetje.

De natuur herleeft, bomen staan in bloei en de bloemen komen tussen het gras piepen.

Door ziekte, geldzorgen, gebrek en de onzekerheid blijven sommigen onder ons verstoken van de blijheid in de natuur.

Zeker in deze moeilijke tijd is het van het grootste belang dat wij contact houden met buren, vroegere vrienden of familie.

Wij van Samana Sint Petrus- en Paulus proberen hieraan te verhelpen, door eens in de maand activiteiten te organiseren.

 

Samana Sint-Jan Baptist

 

 

Samana Sint-Jozef

meer informatie krijg je bij de respectievelijke voorzitters