Pr. Dirk Masschelein 0479 58 71 25 - dirk.masschelein@skynet.be
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - h-debeuckelaere@scarlet.be

Open Contemplatief Huis

Christelijke meditatie:

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus).Van 19.30 tot 20.30 uur. Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger (19.20 uur) voor een kennismaking en een woordje uitleg.
Weekkapel kerk Onze Lieve Vrouw Koningin (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende.
Voor de eigenlijke meditatiebeurt is er een inleidend onderricht. Daarvoor wordt gedurende het werkjaar inspiratie geput uit een boek over meditatie

Leerhuis voor Bijbelse spiritualiteit

Deze samenkomsten vinden iedere tweede dinsdag van de maand plaats.
Weekkapel van de Sint-Jozefskerk (ingang Gentstraat) Inzingen liederen en psalmen vanaf 19.20 uur. (einde 20.30 uur)

We willen op het spoor komen van de inzichten die ons leven inspireren en onze geloofsbeleving richting geven en er biddend stil bij staan om ze in ons te verdiepen.

Leerhuis voor
Contemplatieve Dialoog

Iedere vierde dinsdag van de maand in Monasterium Zonnelied Oostende (Mariakerkelaan 212)
Aanvang om 19.00 uur met een inleiding. Daarna volgt de dagsluiting met de kloostergemeenschap en dan is er de eigenlijke Contemplatieve Dialoog tot 21.00 uur
Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu. We luisteren aandachtig naar hun woorden en naar wat die woorden in ons teweegbrengen.

Stille Abdijdagen en
Stiltedagen aan zee

Elk jaar ontvangt het Monasterium Zonnelied drie maal een groep voor Stiltedagen aan zee.
Daarnaast gaan we vanuit  Oostende naar Orval en naar Chimay voor de Stiltedagen in een abdij.

Het programma bestaat uit een afwisseling van dagelijkse conferentie, christelijke meditatie en deelname aan de gebedsdiensten van de gemeenschap.

Voor meer info: Pr. Dirk Masschelein 0479 58 71 25 - dirk.masschelein@skynet.be
& Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - h-debeuckelaere@scarlet.be

www.opencontemplatiefhuis.be