Christelijke spiritualiteitsbeleving voor 60-plussers
Maandelijks wordt rond een bepaald thema samengekomen
In de zijkapel van de kerk Sint Jozef , gespreksleider deken Antoon, met aansluitend een eucharistieviering. Contactpersoon: Françoise Gilbert 059/ 80 22 37
Contactpersoon: Guido Soenens, 059/70 36 78.
Meer info , alsook het maandthema vind je

  Club 3de Leeftijd

Senioren hoeven niet alleen thuis te zitten niet wetend waarheen. Een gezellige babbel bij een potje koffie, thee of iets straffers kan deugd doen en kan net zo goed verkwikkend werken. Iedereen is welkom voor een gezellige kaart- of spelnamiddag:
- in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende, om de veertien dagen op woensdag vanaf 13.30 uur – contactpersoon: Brigitte Vandekinderen –
059/ 80 03 07

 

Of in zaal Zandhille, Kapucijnenstraat 7 op maandag van 14 uur tot 17 uur -

 

 

 

 

 

 

 

OKRA-trefpunt 55+

is actief op Sint-Jan Baptist

Elke maand bezorgen ze hun leden een ‘infokrantje’ met de geplande activiteiten samen met de OKRA-magazine.
Dat wij dynamisch zijn bewijst het aanbod: fietsen, wandelen, voordrachten en modeshow, academie, uitstappen, gezellige namiddagen (Nieuwjaar, Pasen en Seniorenfeest) …

OKRA staat voor   Open   Kristelijk   Respectvol   Actief

Om de veertien dagen is er gelegenheid om te kaarten of met vrienden te babbelen in zaal Nieuwland van 13.30 u. tot 17 u.

Iedereen is welkom vanaf 13 u.
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Contactpersoon :
Chris Daeleman    Gsm 0477 52 62 20     okraoostendestjan(at)gmail.com