Solidair Wonen

Iedereen weet dat goed wonen in Oostende voor veel mensen niet eenvoudig is. Woningen zijn duur en soms is de kwaliteit van de woning beneden peil. Daarom heeft de dekenij een huis in de Plakkerstraat vernieuwd tot een tweetal bescheiden wooneenheden. Ieder deel bestaat uit een ruime living, een eetruimte met keuken, een slaapkamer, badkamer met toilet. Het bouwproject is bijna klaar, alleen de vier branddeuren moeten nog worden geplaatst, (maar blijkbaar zijn er moeilijkheden om die te leveren).

Binnen de pastorale eenheid Sint Pieter maken we van dit huis een diaconaal project, ondersteund door een ‘VZW Solidair wonen’. We kregen toelating van de stad om met dit huis te voorzien in twee transit woningen, waarbij we mensen die, hoe dan ook niet terecht kunnen op de sociale huurmarkt, een tijdelijke woonst willen aanbieden. Misschien maakte iemand een periode mee van dakloosheid, of kwam men om een of andere reden ‘op straat’, misschien zien begeleiders van het ‘Sociaal huis’ of van het CAW hen juist nu in staat, mits enige ondersteuning, om een stap vooruit te zetten, misschien gaat men gebukt onder een verpletterende eenzaamheid… Dokter G. Daniels, zaliger gedachtenis, zei me ooit: “De dag dat iemand terug in een bed gaat slapen, is er iets fundamenteel veranderd in het leven”.

Met een kleine werkgroep willen we mensen ‘omarmen’. Concreet betekent dit dat we bereid zijn, door regelmatig contact en vriendschap, een vorm van beschikbaarheid aan te bieden en antwoord op concrete noden. Paus Franciscus vroeg ooit in een homilie aan christenen of zij bereid waren ook iets geven als aalmoes voor  arme mensen. Toen sommigen dit bevestigden, vroeg hij: ‘En hoe doe je dat? Raak je hun hand aan of gooi je het geld van ver?’ Dit verschil zegt immers heel veel. Alleen wanneer je ook bereid bent tot vriendschap, ga je echt iets voor die arme betekenen. Maar dan is het wederzijds. Ook de ontvanger wordt plots uitgenodigd tot meer dan afwachten. Als christelijke gemeenschap moeten we dringend uit de kleinburgerlijkheid treden en bereid zijn de periferie van het samenleven op te zoeken. Daar zien we andere dingen, andere noden. Het lot van zovele mensen in onze stad mag ons niet onverschillig zijn. ‘Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven’, zegt de Heer.

We beseffen dus maar al te goed dat het een project wordt dat ons wat geld zal kosten. Maar we hopen dat het echt gedragen wordt door vele christenen. Daarom noemen we het ook ‘solidair wonen’, een diaconaal project van de pastorale eenheid. Je kan het slagen ervan steunen als een intentie van je gebed. En op regelmatige tijd zullen we ook vragen om wat hulp, of misschien ben je zelfs bereid met een bestendige opdracht een vaste kleine bijdrage te doen. Maken we niet allen in het leven momenten van mislukking mee, momenten van egoïsme. Dat we ons liever zouden opsluiten of isoleren. Is het dan geen genade iets of iemand te ontmoeten die ons uitnodigt om niet bij de pakken te blijven zitten en opnieuw op te staan. Het gaat dus om het hart van ons christen-zijn, om verrijzenis, want het spreekt van een diep geloof in de veerkracht van mensen. Die kleine goedheid en dat spontane woord ter bemoediging wil getuigen van wie mensen voor elkaar kunnen zijn. Is dit niet de motivatie en de kracht om mee te doen? Wat warmte brengen in het samenleven van mensen in de stad?

Met dit project willen we ons inderdaad richten tot mensen die in de marge leven van de burgerlijke maatschappij. We doen het omdat we geloven dat we daar scherper zien wat misloopt in de wereld en wat ons daartoe ook te doen staat. Is dat niet precies de opdracht die Jezus ons geeft? “Gaat nu, tot de uiteinden van de aarde”. Daarom moet het ook een huis van ontmoeting worden voor de wijk. We willen de kleine tuin openstellen voor de buurt. Vele mensen leven immers in eenzaamheid. Misschien kan het tegelijk een plaats worden van een kleine koffiebabbel, een samen werken in de tuin, een gezellige pauze of een eenvoudige ontmoeting. Kortom, de eenzaamheid wat helpen dragen voor elkaar.

Deken Antoon

en alle leden van de werkgroep; An, Anne, Mattias, Mireille en Jan.

Ben je bereid om het project te steunen met een bijdrage of een bestendige opdracht: het rekeningnummer BE39 0689 4238 3319 van de VZW Solidair Wonen, Oostende. Dank u wel voor zoveel sympathie.

Deken Antoon.